DISCLAIMER

Disclaimer Airbrushstudio Jos Annes / Studio Starlight

Algemeen
Airbrushstudio Starlight – Jos Annes, hierna te noemen Airbrush Annes, verleent u hierbij toegang tot www.airbrush-annes.com en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Airbrush Annes en derden zijn aangeleverd. Airbrush Annes behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.airbrush-annes.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Airbrush Annes. 


Beperkte aansprakelijkheid
De op www.airbrush-annes.com aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Airbrush Annes.  In het bijzonder zijn alle prijzen op www.airbrush-annes.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.


Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Airbrush Annes.  Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Airbrush Annes, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.